Kinderkinesitherapie

Wat is kinderkinesitherapie?

KINESITHRAPIE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 18 JAAR Niet voor elk kind verloopt de algemene ontwikkeling even vlot en vanzelfsprekend. Elk kind is uniek en ontwikkelt zich daardoor op zijn eigen manier en tempo.

Dit kan diverse oorzaken hebben: aandoeningen van het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, de zintuigen, concentratiestoornissen…

Hierdoor kunnen kinderen een ontwikkelingsachterstand oplopen waardoor ze beperkt worden in verscheidene activiteiten

Kinderkinesitherapie kan hiervoor een oplossing bieden

Als kinderkinesitherapeut beschik je over de nodige kennis om baby’s, kinderen en ouders te helpen en te ondersteunen bij deze ontwikkelingsachterstand (eventueel in multidisciplinaire samenwerking met kinderartsen, specialisten, logopedisten, ergotherapeuten…).

Hierdoor kan ieder individu zich verder ONTWIKKELEN, ONTPLOOIEN EN GROEIEN.

Indicaties

  • Vertraagde motorische ontwikkeling (bv. kruipen/stappen bij baby’s, evenwicht, coördinatie, fijne motoriek…)
  • Schrijfmotoriek
  • Leerstoornissen
  • Houdingsproblemen
  • Ademhalingsproblemen
  • Aandacht en concentratie
  • Revalidatie na breuk/operatie
  • Sportletsels
  • Neurologische stoornissen (bv. cerebrale parese)