Perinatale Kinesitherapie

Prenataal

We kunnen de aanstaande moeder voor, tijdens en na de bevalling begeleiden.
Vóór de bevalling bestaat de taak van de kinesitherapeut er in de aanstaande moeder voor te bereiden op een bevalling zonder angst. Dit omvat ademhalingsoefeningen en houdingen om de pijn tijdens de arbeid op te vangen evenals technieken om de eigenlijke baring zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ook de partner wordt hierbij betrokken zodat deze niet machteloos staat toe te kijken bij de geboorte van hun kindje. Zo kunnen we ook eventuele lichamelijke ongemakken die een zwangerschap met zich mee kan brengen verlichten door massage, bekkenbodemspieroefeningen,circulatieoefeningen…
Verder wordt er informatie en inlichtingen gegeven over hoe de bevalling en de kraamperiode verloopt.

De bevalling

De eigenlijke bevalling wordt geoefend adhv relaxatietechnieken, pers- en ademhalingsoefeningen. Hierbij wordt de partner ook betrokken.

Postnataal

Na de bevalling is er de postnatale gymnastiek waarbij aandacht wordt besteed aan de bekkenbodemspieren, houdingscorrectie en verstevigende oefeningen voor het ganse lichaam. Vanaf 4 weken na de bevalling, 6 weken in het geval van een keizersnede, mag men hiermee starten.