Neurologische revalidatie

Neurologische revalidatie

De hersenen zijn het belangrijkste deel van ons lichaam. Samen met het ruggenmerg en de zenuwen vormen zij het zenuwstelsel. Schade aan het zenuwstelsel kan uiteenlopende en ingrijpende effecten hebben op het fysiek, cognitief, sensorisch, zintuigelijk, en emotioneel functioneren.

Dit kan een grote invloed hebben op het psychosociaal functioneren en de zelfredzaamheid. Kinesitherapie is hierbij van groot belang.

Kinesitherapie, een hulpmiddel!

Aan de hand van een holistische visie, d.w.z. de persoon in zijn totaliteit benaderen, streven we naar het verbeteren van uw zelfredzaamheid, levenskwaliteit en algemeen welzijn.

Samen werken we aan behoud en verbetering op vlak van functie-, activiteiten- en participatie niveau a.d.h.v. een individueel behandelingsplan. Het voorkomen van complicaties speelt hier ook een belangrijke rol.

U wordt hierbij niet enkel op fysiek vlak maar eveneens op cognitief en emotioneel vlak ondersteund.

Neurologische aandoeningen

 • CVA
 • Multiple Sclerosis
 • Ziekte van Parkinson/Parkinsonisme
 • Traumatisch hersenletsel
 • Hersentumoren
 • ALS (amyotrofe lateraal sclerose)
 • Guillain-Barré
 • Polyneuropathie
 • Dwarslaesie
 • Cerebral palsy
 • Plexusletsels
 • Neuropathie